Přihlásit se

Osoba: Alžběta Blažková, Jezdecký klub Ronex z.s. (MA0117), A, J0UOX

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura, Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty