Přihlásit se

Osoba: Rozálie Sovová, JK Mělník, z.s. (MB0024), B, J0URR

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS

Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty