Přihlásit se

Osoba: Rozálie Sovová, JK Mělník, z.s. (MB0024), B, J0URR

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná

Koně

Subjekty