Přihlásit se

Osoba: Nikol Rypková, JK Trojanovice z.s. (MH0133), H, J0UY6

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Sportovní zástupce
JK Trojanovice z.s. - sportovní zástupce

Koně

Subjekty