Přihlásit se

Osoba: Irena Kratochvílová, Irena Kratochvílová (MG0351), G, J0UZM

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Irena Kratochvílová - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty