Přihlásit se

Osoba: Pavlína Plotnárková, JS Ruf, z.s. (MG0303), G, J0UZP

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
JS Ruf, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty