Přihlásit se

Osoba: Kristýna Skořinská, JK Taxis Záryby, z.s. (MB0415), B, J0V1H

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Jezdec
JK Elite Team, z. s. - jezdec

Koně

Subjekty