Přihlásit se

Osoba: Monika Svačinová, Ranč u Tuffa z.s. (ML0080), L, J0V2F

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura

Koně

Subjekty