Přihlásit se

Osoba: Milena Magdonová, None (), , J0V2S

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Tato osoba nemá žádné aktivní funkce.
Role v JIS
Jezdec

Koně

Subjekty