Přihlásit se

Osoba: Kristýna Hájková, Stáj U Sepíka, z.s. (MB0507), B, J0V4U

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraSportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty