Přihlásit se

Osoba: Šárka Jindřichová, None (), , J0VMZ

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Tato osoba nemá žádné aktivní funkce.
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty