Přihlásit se

Osoba: Roman Vasylyshyn, Equuscentrum (MC0076), C, J0VPC

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty