Přihlásit se

Osoba: Štěpánka Mašková, STÁJ DOHNAL, z.s. (MD0258), D, J0VR3

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty