Přihlásit se

Osoba: Štěpánka Mašková, Ing.Petr Dajbych (MD0128), D, J0VR3

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skokySportovní odznak pony
Role v JIS

Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty