Přihlásit se

Osoba: Zuzana Ciompová, Stáj Mešnice z.s. (MH0428), H, J0VS9

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty