Přihlásit se

Osoba: Kateřina Nerglová, None (), , J0VU2

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty