Přihlásit se

Osoba: Kateřina Nerglová, Stáj Šlechta (ME0146), E, J0VU2

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty