Přihlásit se

Osoba: Pavlína Hekelová, Stáj Time Out (MG0153), G, J0VU6

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty