Přihlásit se

Osoba: Tereza Hučková, Jezdecký spolek - Královický dvůr (MB0438), B, J0VUS

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraSportovní odznak pony
Role v JIS
Jezdec
Jezdecký spolek - Královický dvůr - jezdec

Koně

Subjekty