Přihlásit se

Osoba: Anita Antropiusová, Jezdecký klub Exkalibur Veltěže (ME0180), E, J0VWO

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty