Přihlásit se

Osoba: Alexandra Hermanová, Ranč Červená skála - Baťcha (MB0514), B, J0W3I

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty