Přihlásit se

Osoba: Josefa Gieslová, Jezdecký oddíl Šumperk, z.s. (MH0044), H, J0WCN

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty