Přihlásit se

Osoba: Rozálie Jecelínová, Lázně 1897, s.r.o. (MF0453), F, J0WIT

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Lázně 1897, s.r.o. - korespondent

Koně

Subjekty