Přihlásit se

Osoba: Klára Brandová, PEDAG Equi Team, z.s. (MG0302), G, J0WJ0

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
PEDAG Equi Team, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty