Přihlásit se

Osoba: Ludmila Kultová, Adam Kotyza (MR0010), R, J0WY0

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty