Přihlásit se

Osoba: Kateřina Veselá, Petra Charvátová (MB0460), B, J0XK9

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Petra Charvátová - jezdec

Koně

Subjekty