Přihlásit se

Osoba: Amálie Duchková, None (), , J0XKC

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Oblíbené závody (14)

Koně

Subjekty