Přihlásit se

Osoba: Pavla Pokorná, EQUITAT z.s. (MB0526), B, J0Y2J

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty