Přihlásit se

Osoba: Adéla Ondrejková, None (), , J0YMY

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Tato osoba nemá žádné aktivní funkce.
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty