Přihlásit se

Osoba: Adéla Ondrejková, Jezdecká stáj Kamerun, z.s. (MB0362), B, J0YMY

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty