Přihlásit se

Osoba: Nikola Holmiková, STÁJ ATOMIK, z.s. (MD0258), D, J0Z1V

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS

Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty