Přihlásit se

Osoba: František Sedlák, František Sedlák (MH0416), H, J0Z32

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Spřežení
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
Role v JIS
Korespondent
František Sedlák - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty