Přihlásit se

Osoba: Milena Fridrichová, Jezdecký klub FINIEST, z.s. (MG0342), G, J0ZIS

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
Oblíbené závody (14)

Koně

Subjekty