Přihlásit se

Osoba: Vanda Staňková, JS Bzenec, z.s. (ML0064), L, J1085

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS

Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty