Přihlásit se

Osoba: Pavel Dvořák, Stáj Time Out (MG0153), G, J1094

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura
Role v JIS
Jezdec
Stáj Time Out - jezdec
Oblíbené závody (8)

Koně

Subjekty