Přihlásit se

Osoba: Josefína Anna Šnajdrová, Sportovní stáj Lány-Vašírov, z.s. (MB0322), B, J10VP

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty