Přihlásit se

Osoba: Anna Nachtmannová, Stáj Tesárek (MA0071), A, J115Y

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Tesárek - jezdec

Koně

Subjekty