Přihlásit se

Osoba: Olga Jindrová Paseková, JK Mira z.s (MF0036), F, J11Z7

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JK Mira z.s - jezdec

Koně

Subjekty