Přihlásit se

Osoba: Jennie Kaasová, Jezdecký klub Via Lucis z.s. (MK0088), K, K0102

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Rozhodčí - Drezura, Základní
Steward - Drezura, Národní
Steward - Skoky, Národní
DS
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraBronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Jezdecký klub Via Lucis z.s. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty