Přihlásit se

Osoba: Jennie Kaasová, Petr Košťál (MV0167), V, K0102

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Rozhodčí - Skoky, Základní
Steward - Drezura, Národní
Steward - Skoky, Národní
DS
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraBronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty