Přihlásit se

Osoba: Adéla Sýkorová, None (), , K0159

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty