Přihlásit se

Osoba: Tereza Markusková, None (), , K0181

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
DS
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraStříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec

Koně

Subjekty