Přihlásit se

Osoba: Daniel Pospěch, Stáj Petr Netušil (ME0292), E, K0251

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 5/5
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skokySportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty