Přihlásit se

Osoba: Daniel Pospěch, Sportovní stáj Koně Pernarec z.s. (MD0009), D, K0251

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skokySportovní odznak pony

Koně

Subjekty