Přihlásit se

Osoba: Daniel Pospěch, Sportovní stáj Koně Pernarec z.s. (MD0009), D, K0251

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skokySportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty