Přihlásit se

Osoba: Michala Modrová, Pegas Děpoltovice (MK0001), K, K0297

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Jezdec
Pegas Děpoltovice - jezdec

Koně

Subjekty