Přihlásit se

Osoba: David Štefánský, Sportovní stáj Koně Pernarec z.s. (MD0009), D, K0316

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty