Přihlásit se

Osoba: Victoria Sopčáková, Jezdecká stáj Egrensis (MK0042), K, K0332

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty