Přihlásit se

Osoba: Klára Hlaváčková, Bohuslav Novohradský (MK0065), K, K0336

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skokySportovní odznak pony

Koně

Subjekty