Přihlásit se

Osoba: Karolína Stoličková, Stáj Dolina Staré Město (ML0132), L, L0033

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 1/1
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty