Přihlásit se

Osoba: Daniela Macourková, JO při SŠZe Přerov (ML0045), L, L0126

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Oblíbené závody (93)

Koně

Subjekty