Přihlásit se

Osoba: Kateřina Endrysová, Equine Sport Center Olomouc, o.p.s. (MH0340), H, L0161

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Equine Sport Center Olomouc, o.p.s. - jezdec

Koně

Subjekty