Přihlásit se

Osoba: Eva Horáková, Stáj Dolina Staré Město (ML0132), L, L0177

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Dolina Staré Město - jezdec

Koně

Subjekty