Přihlásit se

Osoba: Lenka Kovářová, JK Tandem (MC0163), C, L0209

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
JK Tandem - jezdec

Koně

Subjekty