Přihlásit se

Osoba: Dominika Nevolová, Ranč u Tuffa z.s. (ML0080), L, L0222

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - Závěrečné zkoušky instruktorů - 1/1
Garant - ZZVJ - 8/8
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty