Přihlásit se

Osoba: Lucie Bortlová, JO při SŠZe Přerov (ML0045), L, L0322

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty