Přihlásit se

Osoba: Zuzana Přibylová, Stáj Dolina Staré Město (ML0132), L, L0368

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
Stáj Dolina Staré Město - jezdec

Koně

Subjekty